Препоръчано, 2022

Избор На Редактора

Разлика между капитализма и социализма

Социализъм Vs. Капитализмът е една от най-дискутираните теми в груповите дискусии. Това са две икономически системи, които преобладават или са приети от различни страни по света. Капитализмът е древната политическа система, чийто произход датира от 1400 г. в Европа. Напротив, социализмът, който се развива от 1800 г. сл. Хр. И неговото място на произход е Франция.

Капиталистическата икономика се характеризира с свободния пазар и по-малко държавна намеса в икономиката, където най-голям приоритет се дава на капитала. За разлика от социалистическата икономика, се отнася до организацията на обществото, която се характеризира с премахване на класовите отношения и по този начин придава по-голямо значение на хората.

И така, тук ви представихме всички разлики между капитализма и социализма, които могат да ви помогнат да решите коя система е най-добра.

Сравнителна таблица

Основа за сравнениекапитализъмсоциализъм
значениеКапитализмът се отнася до икономическата система, преобладаваща в страната, където има частна или корпоративна собственост върху търговията и индустрията.Икономическата структура, в която правителството притежава собственост и контрол над икономическите дейности на страната, е известна като социализъм.
основаПринцип на индивидуалните праваПринцип на равенство
ЗастъпницитеИновации и индивидуални целиРавенство и справедливост в обществото
Средства за производствоЧастна собственостСобственост
ЦениОпределен от пазарните силиОпределя се от правителството
конкуренцияМного високоНе съществува конкуренция между фирмите
Степен на разграничение в класа на хоратаВисокониско
благосъстояниеВсеки човек работи за създаването на собственото си богатствоПо същия начин споделят всички хора в страната
религияСвобода да се следва всяка религияСвобода да следваме всяка религия, но насърчава секуларизма
ЕфективностмногоПо-малко
Правителствена намесаНе или маргиналноПравителството решава всичко

Определение на капитализма

Капитализмът се определя като икономическа система, в която средствата за производство, търговия и промишленост се притежават и контролират от частни лица или корпорации за печалба. Също известна като икономиката на свободната пазарна икономика или икономиката на laissez-faire.

При тази политическа система има минимална намеса на правителството във финансовите дела. Ключовите елементи на капиталистическата икономика са частната собственост, натрупването на капитал, мотивът на печалбата и силно конкурентният пазар. Характерните черти на капитализма са:

 • Факторите на производство са в частна собственост. Те могат да ги използват по начин, който смятат за подходящ. Въпреки че правителството може да постави някои ограничения за общественото благополучие.
 • Налице е свобода на предприятието, т.е. всеки индивид е свободен да се ангажира с икономическата дейност по свой избор.
 • Разликата между притежателите и несъществуващите е по-широка поради неравномерното разпределение на доходите.
 • В икономиката съществува суверенитет на потребителите, т.е. производителите произвеждат само тези стоки, които са издирвани от клиентите.
 • На пазара между фирмите съществува екстремална конкуренция, която използва инструменти като реклама и отстъпки, за да привлече вниманието на клиентите.
 • Мотивът на печалбата е ключов компонент; което насърчава хората да работят усилено и да печелят богатство.

Определение на социализма

Социалистическата икономика или социализмът се определя като икономика, в която ресурсите се притежават, управляват и регулират от държавата. Основната идея на този вид икономика е, че всички хора имат сходни права и по този начин всеки човек може да пожъне плодовете на планираното производство.

Тъй като ресурсите се разпределят по посока на централизираната власт, затова то се нарича и командна икономика или централно планирана икономика. При тази система ролята на пазарните сили е незначителна при определянето на разпределението на факторите на производство и цената на продукта. Общественото благосъстояние е основната цел на производството и дистрибуцията на продукти и услуги. Характерните черти на социализма са:

 • В социалистическата икономика колективната собственост съществува в средствата за производство, поради което ресурсите се използват за постигане на социално-икономически цели.
 • Централният орган за планиране съществува за определяне на социално-икономическите цели в икономиката. Освен това решенията, които принадлежат към целите, се вземат само от органа.
 • Съществува еднакво разпределение на доходите, за да се преодолее пропастта между богатите и бедните.
 • Хората имат право да работят, но те не могат да заемат професията по техен избор, тъй като професията се определя само от властта.
 • Тъй като има планирано производство, потребителският суверенитет няма място.
 • Пазарните сили не определят цената на стоките поради липса на конкуренция и липса на мотив за печалба.

Основни различия между капитализма и социализма

По-долу са основните разлики между капитализма и социализма

 1. Икономическата система, в която търговията и индустрията се притежават и контролират от частни лица, е известна като капитализъм. Социализмът, от друга страна, е и икономическа система, в която икономическите дейности се притежават и регулират от самата държава.
 2. Основата на капитализма е принципът на индивидуалните права, докато социализмът се основава на принципа на равенството.
 3. Капитализмът насърчава иновациите и индивидуалните цели, докато социализмът насърчава равенството и справедливостта в обществото.
 4. В социалистическата икономика ресурсите са държавна собственост, но в случая с капиталистическата икономика средствата за производство са частна собственост.
 5. В капитализма цените се определят от пазарните сили и следователно фирмите могат да упражняват монополна власт, като налагат по-високи цени. Обратно, в социализма правителството решава коефициента на всяка статия, която води до недостиг или изобилие.
 6. В капитализма конкуренцията между фирмите е много близка, докато в социализма няма никаква или незначителна конкуренция, защото правителството контролира пазара.
 7. В капитализма има голяма пропаст между богатите класове и бедните, поради неравномерното разпределение на богатството в противовес на социализма, където няма такава празнина поради равномерното разпределение на доходите.
 8. В капитализма всеки индивид работи за собственото си натрупване на капитал, но в социализма богатството се споделя от всички хора еднакво.
 9. В капитализма всеки човек има право на свобода на религията, която съществува и в социализма, но социализмът дава по-голямо ударение на секуларизма.
 10. В капитализма ефикасността е по-висока в сравнение със социализма поради стимула за печалба, който насърчава фирмата да произвежда такива продукти, които са силно търсени от клиентите, докато в социалистическата икономика липсва мотивация да се печелят пари, което води до неефективност,
 11. В капитализма няма никаква или незначителна държавна намеса, която е точно обратна в случая на социализма.

заключение

Тъй като всички знаем, че всяка монета има два аспекта, единият е добър, а другият е лош и същото се отнася и за двете икономически системи. Много е трудно да се каже коя система е по-добра от другата. Капитализмът води до развитие на икономиката на страната, заедно със създаването на богатство, но се застъпва за разграничение между тези и не.

Социализмът запълва празнината между богати и бедни и прави всичко достъпно за всички хора, но в същото време унищожава насърчаването да работи усилено, поради което страната Брутен вътрешен продукт пада и всички се оказват бедни.

Според мен комбинацията от двете икономики е най-добрата, т.е. смесена икономика, която приема достойнствата и на двете. Тя може да помогне на страната да расте и да просперира заедно с по-малко различия между притежателите и не. Ще има публично-частно партньорство в икономиката и администрирани цени.

Top