Препоръчано, 2022

Избор На Редактора

Разлика между директен дебит и постоянен ред

Банките предоставят на клиентите си крайни услуги, освен основното кредитиране на пари и приемане на депозити. Директни дебити и постоянни поръчки са две такива съоръжения, които клиентите могат да ползват, за да облекчат своите парични транзакции. Първото означава средство, в което получателят е упълномощен да тегли сумата, дължима за плащане от сметката на платеца, докато последният означава нареждане, дадено на банката от клиента да заплати / прехвърли определена сума на редовни интервали от сметка на получателя.

При директните дебити сумите могат да се променят от месец на месец, докато в постоянен ред сумата остава непроменена. В тази статия ще намерите основните разлики между директен дебит и постоянен ред.

Сравнителна таблица

Основа за сравнениеДиректен дебитОтворена поръчка
значениеДиректен дебит е система за плащане, при която притежателят на банковата сметка може да упълномощи клиента да изтегли дължимата сума директно от банковата си сметка.Постоянното нареждане е нареждане, дадено от притежателя на банковата сметка на банката да заплати определена сума в периодични интервали на сметка на друго лице.
Контрол на плащаниятаполучателплатец
Сума на транзакциятаМоже да варираОстава фиксиран
Честота на плащаниятаМоже да се променяспецифичен
Административна таксанискоСравнително висока
природаКомплекспрост
скоростБързСравнително бавно
Уведомление за отмяна или неуспех на получателяАвтоматични известияНяма такова уведомление

Дефиниция на директен дебит

Директен дебит е автоматична платежна система, в която можете да упълномощите клиента си (институция / организация) да тегли пари от банковата си сметка, както и когато плащането стане дължимо. Но организацията трябва да уведоми предварително за времето и сумите за теглене. Титулярът на банковата сметка инструктира банката незабавно да изпълни искането за плащане, получено от определен получател.

В тази система получателят може да изтегли всяка сума във всеки един момент. Получателят има пълен контрол върху плащанията, за да определи размера и времето за плащане, без да вземе допълнително разрешение от платеца. Платецът няма да има никакъв контрол върху тегленията, но може да ги анулира по всяко време и не е необходимо да посочва каквато и да е причина за това. Системата за директен дебит уведомява получателя за анулиране или неуспешно плащане, ако има такова.

Пример - законопроект за газ, сметки за електричество, сметки за мобилни устройства и др.

Определение на постоянния ред

Постоянното нареждане е средство, предоставено от банките, в което можете да наредите на банката да прехвърля определена сума от банковата си сметка на редовни интервали. Той е известен още като Постоянна инструкция или нареждане на Банкер. В тази система на редовни плащания платецът има право да създаде или промени или да анулира плащанията, без преди това да уведоми получателя.

Тази система се използва предимно за иницииране на плащания, които се дължат на определени интервали от време, а размерът им също е сигурен. Това обаче е и недостатък на постоянното нареждане, че сумата е определена, и ако има малко промяна в сумата, трябва да анулирате старата и да направите нов акаунт. Това в крайна сметка увеличава административните разходи.

Пример - наем, застрахователна премия, абонаменти, равни месечни вноски (EMI) и др.

Основни разлики между директен дебит и постоянен ред

Важните разлики между директен дебит и постоянна поръчка са дадени по-долу:

  1. Директен дебит се определя като банкова сделка, при която на дадена организация се разрешава да тегли средства от сметка на друго лице. Постоянно нареждане е инструкция, дадена на банката от клиента за извършване на редовни плащания от името на клиента.
  2. При директен дебит получателят има пълен контрол върху плащанията. Обратно, постоянната поръчка, която само платецът може да контролира по плащанията.
  3. При директен дебит сумата на транзакцията може да варира от месец на месец, докато в постоянен ред сумата на транзакцията вече е фиксирана.
  4. При постоянната поръчка интервалите за оттегляне са предварително дефинирани, което не е в случай на директен дебит.
  5. Административните такси в постоянен ред са по-високи от тези при директен дебит.
  6. Постоянният ред е опростен в сравнение с директен дебит, но неговата основна полза е нейната гъвкавост, която засилва връзката на организацията с нейните клиенти.
  7. Автоматично известие се предоставя на получателя за анулиране от системата за директен дебит. От друга страна, в случай на постоянното нареждане не се дава уведомление.

заключение

Двете системи за автоматично плащане спестяват вашето време и усилия, както и че не е нужно да помните датите на падежа, като например, когато сметките са дължими за плащане или когато наемът ви е изключителен. Въпреки това, изборът между директен дебит и постоянен ред е малко труден, но ако мислите, логично е много лесно да решите коя система ви подхожда по-добре. Нека ви кажа дали има различия в сумите и честотата на плащанията; тогава може да отидете за директен дебит, но ако сумата е фиксирана и трябва да платите сумата на редовни интервали, тогава нищо не е по-добро за вас от постоянен.

Top