Препоръчано, 2022

Избор На Редактора

Разлика между етика и ценности

Етика и ценности заедно са основата за устойчивост. Въпреки че понякога се използват като синоними, те са различни, където етика е набор от правила, които управляват поведението на човек, установен от група или култура. Стойностите се отнасят до вярванията, за които човек има трайно предпочитание.

Етиката и ценностите са важни във всеки аспект от живота, когато трябва да направим избор между две неща, при които етиката определя какво е правилно, ценностите определят какво е важно.

В света на силната конкуренция всеки бизнес субект работи върху определени принципи и вярвания, които не са нищо друго освен ценности. По същия начин в организацията се прилага етика, за да се гарантира защитата на интересите на заинтересованите страни като клиенти, доставчици, служители, общество и правителство. Прочетете следната статия, за да разберете важните разлики между етиката и ценностите.

Сравнителна таблица

Основа за сравнениеетикаСтойности
значениеЕтиката се отнася до насоките за поведение, които разглеждат въпроса за морала.Стойността се определя като принципи и идеали, които им помагат да преценят кое е по-важно.
Какво са те?Система от морални принципи.Стимули за мислене.
съгласуваностуниформаРазличава се от човек на човек
КазваКакво е морално правилно или неправилно в дадената ситуация.Какво искаме да направим или постигнем.
ОпределяСтепен на правилност или неправилност на нашите възможности.Ниво на важност.
Какво прави?ограничавамотивира

Определение на етика

Под термина "етика" имаме предвид клон на моралната философия - чувство за правота или неправомерност на действията, мотивите и резултатите от тези действия. Накратко, това е дисциплина, която идентифицира доброто или злото, справедливата или несправедливата, справедлива или нечестна практика, за моралния дълг. Добре основаваните стандарти трябва да бъдат направени от човек, относно правата, задълженията, справедливостта, ползите за обществото и т.н. Стандартът поставя разумно задължение да се спре престъпленията като кражба, нападение, изнасилване, убийство, измама и т.н.

Системата се занимава с въпросите на човешкия морал, като например: Какво трябва да бъде стандартният начин за хората да живеят? Или Какви са подходящите действия в дадените ситуации? Какво трябва да бъде идеалното човешко поведение? под етика има четири важни тематични области:

  • Мета-етика : Етична философия, която анализира значението и обхвата на моралните ценности.
  • Дескриптивна етика : клонът на етика, който се занимава с психология, социология, антропология и др.
  • Нормативна етика : Изследването на моралния курс на действие чрез практически средства.
  • Приложна етика : Този клон ни казва как можем да постигнем морални резултати в конкретно обстоятелство.

Дефиниция на стойностите

Ценностите се отнасят до важните и трайни вярвания или принципи, въз основа на които индивидът прави преценки в живота. Той е в центъра на нашия живот, който действа като стандарт на поведение. Те сериозно влияят на емоционалното състояние на ума на индивида. Те могат да бъдат лични ценности, културни ценности или корпоративни ценности.

Ценностите са сили, които карат индивида да се държи по определен начин. Тя определя нашите приоритети в живота, т.е. това, което считаме на първо място. Това е причина зад избора, който правим. Той отразява по-важното за нас. Така че, ако сме верни на нашите ценности и правим нашите избори съответно, тогава начинът, по който живеем, за да изразим нашите основни ценности. Освен това, ако разбирате ценностите на индивида, лесно можете да определите какво е важно за тях.

Ключови разлики между етика и ценности

Основните различия между етиката и стойността са описани в дадените по-долу точки:

  1. Етиката се отнася до насоките за поведение, които разглеждат въпроса за морала. Стойността се определя като принципи и идеали, които им помагат да направят преценка на по-важното.
  2. Етиката е система от морални принципи. За разлика от ценностите, които са стимулите на нашето мислене.
  3. Ценностите влияят силно на емоционалното състояние на ума. Затова действа като мотиватор. От друга страна, етиката принуждава да следва определен курс на действие.
  4. Етиката е последователна, докато стойностите са различни за различните хора, т.е. това, което е важно за един човек, може да не е важно за друг човек.
  5. Ценностите ни казват какво искаме да направим или постигнем в нашия живот, докато етиката ни помага да решим какво е морално правилно или неправилно в дадената ситуация.
  6. Етиката определя до каква степен нашите възможности са правилни или грешни. За разлика от ценностите, които определят нашите приоритети за живота.

заключение

Докато етиката се прилага последователно през периода и остава същата за всички човешки същества. Ценностите имат индивидуалистичен подход, т.е. варира от човек на човек, но остава стабилен, относително непроменим, но може да се променя с течение на времето поради значително емоционално събитие.

Top