Препоръчано, 2022

Избор На Редактора

Разлика между цена, цена и стойност

Цената може да се разбира като пари или сума, която трябва да се плати, за да се получи нещо. Стойността е сумата, произведена при производството на стоки, т.е. паричната стойност на ресурсите, използвани за производството на нещо. Обратно, стойността предполага ползата от стойността на стоката на услугата за индивида.

Пазарът е място, където милиони продукти и услуги, предлагани за продажба на обществеността, са с различен размер, форма, цвят, природа, функциониране и много други аспекти. Първото нещо, което ни идва на ум, когато отидем и купим продукт, е каква е цената на стоката или услугата? Колко струва? Каква е стойността му за нас? Има леки и фини разлики между цената, цената и стойността, което е важно да се научи. Нека погледнем.

Сравнителна таблица

Основа за сравнениеЦенаценастойност
значениеЦената е сумата, платена за придобиване на продукт или услуга.Стойността е сумата, която се получава при производството и поддържането на нещо.Стойността е полезността на стока или услуга.
констатиранеЦената се установява от гледна точка на потребителя.Разходите се определят от гледна точка на производителя.Стойността се установява от гледна точка на потребителя.
оценяванеЧрез политикаЧрез ФактЧрез становище
Въздействие на промените на пазараЦените на продукта се увеличават или намаляват.Разходите за суровини нарастват или падат.Стойността остава непроменена.
ПариМоже да се изчисли като пари.Тя може да се изчисли и в парично изражение.Не се изчислява като пари.

Дефиниция на цената

Цената е сумата, платена от купувача на продавача в замяна на всеки продукт и услуга. Сумата, начислена от продавача за даден продукт, е известна като нейната цена, която включва разходите и маржа на печалбата. Например - Ако закупите продукт за Rs 250, то това е цената на този продукт.

Определение на цената

Стойността е сумата, понесена на суровини, като земя, труд, капитал, предприятие и т.н. за производство на всеки продукт. Това е сумата, изразходвана от компанията за производството на продукт. Например - ако една фирма произвежда обувки, разходите, направени за суровини, заплати, наем, лихва, данъци, мита и т.н., определят цената на продукта.

Определение на стойността

Стойност е ползата от всеки продукт за клиента. Никога не може да се определят парични условия и варират в зависимост от клиента. Например - Ако отиваш в салона, като харчиш 1000 долара на месец, изходът, който се вижда, си струва разходите, тогава стойността, която създаваш за фитнес заради предлаганата услуга. Тук стойността е нейната стойност.

Ключови разлики между цена, цена и стойност

 1. Цената е това, което плащате за стоки или услуги, които придобивате; Стойността е сумата на суровините, направени при производството на продукт, а Стойността е това, което стоките или услугите плащат, т.е.
 2. Цената се изчислява в цифров вид, Стойността се изчислява и в цифри, но стойността никога не може да се изчисли в цифри.
 3. Цената е еднаква за всички клиенти; Цената също е еднаква за всички клиенти, докато стойността варира в зависимост от клиента.
 4. Цената се определя чрез ценовата политика; разходите се оценяват върху действителните разходи, направени при производството на даден продукт, но оценката на стойността се основава на мнението на клиента.
 5. Ups и downs на пазара ще се отрази на цената и цената на всеки продукт, докато стойността остава незасегната.
 6. Установяването на цената се извършва с оглед на потребителя; Разходите се установяват от гледна точка на производителя, докато установяването на стойността се извършва от гледна точка на потребителя.

Примери за диференциация

 • Цена срещу цена
  Ако закупите чисто нова кола, тогава сумата, която плащате на продавача на автомобила за неговото придобиване, е нейната цена, а сумата, инвестирана в производството на автомобила, е нейната цена. Обикновено цената на всякакви стоки или услуги е по-голяма от цената й, тъй като цената включва маржа на печалбата.
 • Цена срещу стойност
  Ако сте производител на часовници и произвеждате милиони часовници на дневна база, тогава цената на производството е вашата предишна грижа, а не стойността на продукта. Можете да се опитате да постигнете икономии от мащаба, т.е. повече производство на по-малко разходи. Докато в случая на клиента, целта, за която е закупен часовникът, трябва да бъде изпълнена независимо от разходите, направени при неговото производство. Клиентът трябва да почувства стойността на закупуването на часовника по отношение на неговата цена.
 • Стойност срещу цена
  Това може лесно да се обясни с популярния пример, даден от проф. Адам Смит за водата и диаманта. Водата е много важна за нас, за да оцелеем, но тя е с ниска цена, докато диамантът се използва за орнаментиране и никой не умира без него, цената е много висока. Причината за това е нейната стойност, тъй като стойността на водата е много за нас, тя се предлага на ниска цена, докато стойността на един диамант е по-малка за нас. Следователно цената е много висока.

заключение

След като обсъдим много от тези три термина, трябва да сте открили отговорите на трите въпроса, зададени в началото на тази статия. С прости думи, цената е парите, платени на продавача; Стойността е количеството суровини, включени в производството на продукта и стойността е какъв продукт или услуга заплаща на клиента.

Top