Препоръчано, 2021

Избор На Редактора

Разлика между синхронното и асинхронното предаване

В предишната статия ние обсъдихме серийно и паралелно предаване. Както знаем в серийното предаване, данните се изпращат малко по малко, по такъв начин, че всеки бит следва друг. Той е от два типа, а именно синхронно и асинхронно предаване. Една от основните разлики е, че при синхронно предаване, изпращачът и приемникът трябва да имат синхронизирани часовници преди предаването на данни. Асинхронното предаване не изисква часовник, но добавя бит за паритет към данните преди предаването.

Сравнителна таблица

Основа за сравнениеСинхронно предаванеАсинхронно предаване
значениеИзпраща данни под формата на блокове или рамкиИзпраща 1 байт или символ наведнъж
Скорост на предаванеБързБавен
ценаскъпикономичен
Времеви интервалпостояненслучаен
Разлика между даннитеОтсъстващнастояще
ПримериЧат стаи, видео конферентни разговори, телефонни разговори и дрПисма, имейли, форуми и др

Определение на синхронното предаване

В синхронното предаване, данните се прехвърлят в режим на пълен дуплекс под формата на блокове или рамки. Синхронизацията между подателя и получателя е необходима, за да може подателят да знае къде започва новия байт (тъй като няма данни между данните).


Синхронното предаване е ефективно, надеждно и се използва за прехвърляне на голямо количество данни. Той осигурява комуникация в реално време между свързани устройства. Чат стаи, видео конферентни разговори, телефонни разговори, както и лични взаимодействия, са някои от примерите за синхронно предаване.

Определение на асинхронното предаване

В асинхронното предаване данните се предават в полудуплексен режим, 1 байт или символ в даден момент. Той предава данните в непрекъснат поток от байтове. Като цяло, размерът на изпратен символ е 8 бита, към които се добавя бит за паритет, т.е. начален и стоп бит, който дава общо 10 бита. Не се изисква часовник за синхронизация; по-скоро използва битовете за паритет, за да каже на приемника как да интерпретира данните.


Тя е проста, бърза, икономична и не изисква двупосочна комуникация. Писма, имейли, форуми, телевизори и радиостанции са някои от примерите за асинхронно предаване.

Ключови разлики между синхронното и асинхронното предаване

  1. При синхронното предаване данните се прехвърлят под формата на рамки, от друга страна, в асинхронни предаване на данни се предава 1 байт в даден момент.
  2. Синхронното предаване изисква тактов сигнал между подателя и приемника, за да информира получателя за новия байт. Като има предвид, че в Асинхронния Предавател и приемник не е необходим тактов сигнал, тъй като изпратените тук данни имат прикачен към него бит за паритет, който показва началото на новия байт.
  3. Скоростта на пренос на данни при асинхронното предаване е по-бавна от тази на синхронното предаване.
  4. Асинхронното предаване е просто и икономично, докато синхронното предаване е сложно и скъпо.
  5. Синхронното предаване е ефективно и има по-ниски режийни в сравнение с асинхронната трансмисия.

заключение

Синхронното и асинхронното предаване имат своите предимства и недостатъци. Асинхронният е прост, икономичен и се използва за предаване на малко количество данни, докато синхронното предаване се използва за прехвърляне на по-голямата част от данните, тъй като е ефективно и има по-малко натоварване. Затова заключаваме, че за предаване на данни са необходими както синхронно, така и асинхронно предаване.

Top