Препоръчано, 2024

Избор На Редактора

Facebook Page Нова функция „Хората, които говорят за това“

Страниците на Facebook наскоро са претърпели някои промени. Добавена е нова функция „Хората, които говорят за това“ и една по-стара „Дискусия“ ще бъде премахната на 31 октомври.

Facebook „Ние правим страниците по-добри“

  • Искаме да сме сигурни, че инструментите, които използвате за управление на страницата Ви, са възможно най-ефективни. Ето актуализация, която може да повлияе на начина, по който се свързвате с аудиторията си.
  • Подобрения в статистическите данни: сега ще видите нов обществен показател, наречен „Хора, които говорят за това“, който се показва под броя ви, за да покаже броя на хората във Facebook, които са се ангажирали с вашата страница през последните 7 дни. Научете повече в статистиките си за страницата.
  • Дискусии: Най-добрият начин за насърчаване на разговорите и обратната връзка е чрез публикации и коментари на стената. За да се фокусираме върху това, ще премахнем приложението Дискусии на 31 октомври.

Top