Препоръчано, 2022

Избор На Редактора

Откъде идват даренията от Уикипедия [проучване]

Тазгодишната кампания за набиране на средства за Уикипедия беше най-успешна досега с рекордно дарение от 20 милиона щатски долара от над 1 милион души от почти всяка страна.

За да разберем кои са донорите и какво ги е мотивирало да дарят, Уикипедия провежда проучване на читателите, а резултатите от тях са наистина интересни.

  • 47% от читателите просто не са наясно, че Уикипедия е организация с нестопанска цел, която работи изцяло с дарения от широката общественост.

Липсата на информираност е най-висока в Русия 64%, но от друга страна, информираността е най-висока в Египет 70%, а в Индия - 61%.

Освен съзнанието, по-долу са показани и други причини за даряване или не даряване на Уикипедия:

  • Причини за дарение:

  • Причини да не дарите:

Читателите от Индия (42%), Египет (33%) и САЩ (33%) най-вероятно ще дарят дарения, а читатели от Германия (13%), Франция (11%) и Япония (15%) са относително по-малко заинтересовани да даряват,

Забележка: Резултатите по-горе са от извадка от популацията на читателите на Уикипедия, която не е извлечена от действителните данни на донорите.

Top