Препоръчано, 2021

Избор На Редактора

Разлика между ядреното делене и ядрения синтез

Процесът, при който тежкото ядро ​​се разбива на малки ядра, се нарича ядрено делене. От друга страна, ядрената синтеза се определя като реакция, при която по-леките атоми се събират и образуват тежко ядро.

С бързата индустриализация, търсенето на енергия се увеличава в същото съотношение, поради промяната в начина, по който живеем и правим работата си, тъй като сме силно зависими от машините, за да вършим работата си, която консумира енергия. Това предполага силата и силата, от които се нуждаем, за да изпълним физическата или умствената дейност. Той идва в различни форми и може да се преобразува от една форма в друга.

Получаваме енергия от различни конвенционални и неконвенционални източници, които включват слънчева енергия, вятърна енергия, енергия от приливите и отливите, геотермална енергия и ядрена енергия. От тези енергийни източници ядрената енергия дава милиони пъти по-голяма енергия от другите източници. Той освобождава енергия по време на реакциите на ядрен разпад и ядрен синтез. Тези две реакции често се разбират заедно, което повечето хора съпоставят, но разликата между ядреното делене и ядрения синтез се крие в тяхната поява, температура, необходимата или произведена енергия.

Сравнителна таблица

Основа за сравнениеЯдрено деленеЯдрен синтез
значениеЯдреното делене предполага реакция, при която тежко ядро ​​се разбива на по-малки ядра чрез освобождаване на неутрони и енергия.Ядреният синтез се отнася до процес, при който два или повече по-леки атома се комбинират, за да създадат тежко ядро.
Фигура
събитиенеестественестествен
температураВисокоИзключително висок
Необходима енергияИзисква по-малко енергия за разделяне на ядрото.Необходимо е огромно количество енергия, за да принуди ядрата да се сливат.
Генериране на енергияГенерира се огромно количество енергия.Относително голямо количество енергия се генерира.
контролуправляемнеудържим

Дефиниция на ядреното делене

Ядреното делене е процес, при който ядрото на големите атоми, като уран или плутоний, се бомбардира с неутрона с ниска енергия, разбива се на малки и по-леки ядра. В този процес се генерира огромно количество енергия, тъй като масата на ядрото (оригинал) е малко по-висока от съвкупността от масата на отделните й ядра.

Енергията, освободена по време на ядреното делене, може да се използва за производството на пара, която от своя страна може да се използва за производство на електроенергия. Ядрата, образувани по време на реакцията, са силно богати на неутрони и нестабилни. Тези ядра са радиоактивни, които непрекъснато освобождават бета частици, докато всеки от тях пристигне в стабилен краен продукт.

Дефиниция на ядрения синтез

Ядрената реакция предполага ядрена реакция, при която две или повече по-леки ядра се сливат, за да създадат едно тежко ядро, което произвежда огромно количество енергия, като водородните атоми се сливат и образуват хелий. В ядрения синтез две положително заредени ядра се интегрират, за да образуват по-голямо ядро. Масата на образуваното ядро ​​е малко по-ниска от съвкупността от масите на отделните ядра.

В този процес е необходимо значително количество енергия, за да принуди ниско енергийните атоми да се сливат. Освен това са необходими екстремни условия, за да се осъществи този процес, т.е. по-високи температури и високи паскали на налягането. Източникът на енергия за всички звезди, включително Слънцето, е сливането на водородни ядра в хелий.

Основни различия между ядреното делене и ядрения синтез

Разликите между ядреното делене и ядрения синтез могат да бъдат направени ясно на следните основания:

  1. Ядрената реакция, при която тежкото ядро ​​се разбива на по-малки ядра чрез освобождаване на неутрони и енергия, се нарича ядрено делене. Процес, при който два или повече по-леки атома се комбинират, за да създадат тежко ядро, се нарича ядрен синтез.
  2. Ядреният синтез се извършва естествено, като например в звезди като слънцето. От друга страна, реакцията на ядрено делене не се случва естествено.
  3. Условията, поддържащи ядреното делене, включват критичната маса на веществото и неутроните. Обратно, ядреният синтез е възможен само при екстремни условия, т.е. висока температура, налягане и плътност.
  4. В реакцията на ядрено делене количеството на необходимата енергия е по-малко от енергията, необходима за реакцията на синтез.
  5. Ядреното делене освобождава огромно количество енергия по време на реакцията. Това обаче е 3-4 пъти по-малко от енергията, отделена при ядрения синтез.
  6. Ядреното делене може да се контролира чрез различни научни процеси. В противовес на това ядреният синтез е невъзможен за контрол.

прилики

  • И двата процеса са верижна реакция, в смисъл, че едно бомбардиране води до поне още една реакция.
  • И двата процеса водят до сравнително по-малка маса от масата на първоначалния атом.

заключение

Преди изграждането на атомни електроцентрали ядрената енергия се използваше предимно за разрушителни цели. Ядреното делене е източник на енергия в ядрен реактор, който подпомага производството на електроенергия. Понастоящем всички ядрени реактори се използват за търговски цели и се основават на ядрено делене. Но ядреният синтез също е по-безопасен метод за производство на енергия. Освен това създаването на висока температура за ядрен синтез е възможно чрез взривяване на бомба с делене.

Top