Препоръчано, 2020

Избор На Редактора

Разлика между едноличните търговци и партньорството

Съществуват различни форми на стопанска организация, в която стопанският субект може да бъде организиран, управляван и управляван. Еднолично притежание е една от най-старите и най-лесни форми, която все още е разпространена в света. В този вид бизнес само едно лице притежава, управлява и контролира бизнес дейностите. Лицето, което ръководи бизнеса, е известно като едноличен търговец или едноличен търговец.

Напротив, партньорството е тази форма на бизнес организация, в която две или повече лица се събират и се съгласяват да споделят печалбата и загубите на бизнеса, който се извършва от тях. Лицата, които управляват бизнеса, се наричат ​​партньори.

Много хора произвеждат объркване по отношение на тези две бизнес форми. В тази извадка от статията можете да намерите всички важни разлики между едноличните търговци и партньорството в таблична форма.

Сравнителна таблица

Основа за сравнениеЕдноличен търговецсъдружие
значениеЕдин вид бизнес, в който само един човек е собственик, както и оператор на бизнеса, е известен като едноличен търговец.Бизнес форма, в която две или повече лица се съгласяват взаимно да извършват дейност и да споделят печалби и загуби, се нарича Партньорство.
Закон за регулиранеНяма конкретен статутИндийски закон за партньорство, 1932
собственикИзвестен като едноличен търговец или едноличен търговец.Индивидуално известни като партньори и колективно известни като фирма.
смесванеНе е задължителнодоброволен
Минимални членовеСамо единдве
Максимален брой членовеСамо един100 партньори
отговорностСамо от собственика.Споделени от партньорите.
Вземане на решениебърззакъснение
продължителностнесигуренЗависи от желанието и капацитета на партньорите.
Загуба на печалбаСобственикът е единствено отговорен за печалбите и загубите.Споделено в договорено съотношение
тайнаБизнес тайните не са отворени за никое лице, освен за собственика.Бизнес тайните са отворени за всеки партньор.
ФинансиОбхватът за набиране на капитал е ограничен.Обхватът за набиране на капитал е сравнително висок.

Определение за еднолично търговско дружество

Еднолично търговско дружество, както подсказва името му, е форма на стопанска единица, в която бизнесът се притежава, както и се управлява от едно лице. Алтернативното наименование на този бизнес формуляр е еднолично търгуване. Човекът използва своя капитал, знания, умения и опит, за да ръководи бизнес единствено. Освен това той има пълен контрол върху дейността на бизнеса. Тъй като тази форма на дейност не е отделно юридическо лице, бизнесът и неговият собственик са неразделни. Всички печалби на собственика отиват в джобовете му, а загубите се поемат само от него.

Тази форма на бизнес организация е подкрепена от някои предимства, като създаването на еднолично търговско дружество е много просто, минималното водене на документация е достатъчно, и то не изисква много юридически формалности, които трябва да бъдат спазени. Освен това едноличният собственик получава и данъчното облекчение, тъй като данъкът върху неговия бизнес доход се счита за личен доход на собственика.

Освен гореспоменатите предимства, не можем да пренебрегнем и недостатъците, свързани с тази форма на дейност, т.е. задълженията на бизнеса са и задълженията на собственика, така че ако той не е бил в състояние да ги плати от бизнеса, той трябва да ги плати от от личните му активи. Освен това кредиторите могат също да предявят иск срещу собственика за дължимите от него задължения. Винаги има несигурност по отношение на живота на бизнеса, сякаш едноличният собственик умира или ако стане некомпетентен, тогава бизнесът също ще приключи. Така че няма гаранция, че колко дълго бизнесът ще оцелее.

Определение за партньорство

Партньорството е тази форма на бизнес организация, в която има две или повече лица, ангажирани заедно, за да осъществяват бизнес чрез споразумение и решават да споделят печалби и загуби в определеното съотношение. Членовете са известни поотделно като партньори, но съвместно известни като фирма. Партньорството е невидимата правна връзка между партньорите на фирмата. Фирмата е физическата форма на партньорството и името, под което се извършва дейността, е известно като Име на фирма.

Основните компоненти на партньорството са споразумение между партньори, споделяне на печалби и загуби и бизнес, които да се управляват от всички или от всички партньори, които ще работят от името на другите партньори. В третия компонент може да забележите, че всички партньори са главници, както и представители на другите партньори. Поради това взаимната агенция се разглежда като същност на партньорството и ако тази клауза не е налице, няма да има партньорство. Следните типове партньорства:

 • Общо партньорство
 • Специфично партньорство
 • Партньорство по желание
 • Партньорство с ограничена отговорност

В партньорската фирма може да има различни видове партньори като активен партньор, спящ партньор, номинален партньор, входящ партньор, изходящ партньор, под-партньор, партньор само за печалби.

Основни различия между едноличните търговци и партньорството

По-долу са изброени основните разлики между едноличните търговци и съдружниците:

 1. Когато бизнесът е собственост и се управлява единствено от един човек, той е известен като едноличен търговец. Партньорството е бизнес формата, в която бизнесът се осъществява от две или повече лица и те споделят печалби и загуби взаимно.
 2. Законът за партньорството на индийците от 1932 г. урежда партньорството, докато няма конкретен статут за едноличен търговец.
 3. Собственикът на едноличния търговец е известен като собственик, а партньорите са членове и законни собственици на дружеството.
 4. Регистрацията на едноличния търговец не е необходима, но партньорите имат право да решат дали искат да регистрират фирмата си или не.
 5. В едноличния търговец минималният и максималният лимит на собствениците са един. Обратно, в Партньорството трябва да има поне двама партньори и да надвишава до 100 партньори.
 6. В еднолично търговско дружество отговорността се поема само от собственика. За разлика от, Партньорство, при което отговорността се поделя между партньорите.
 7. Тъй като има само един собственик, могат да се вземат бързи решения, които не са в случай на партньорство, тъй като взаимното решение се взема след обсъждане с всички партньори.
 8. Винаги има несигурност по отношение на мандата на едноличния търговец, тъй като той може да свърши по всяко време, ако собственикът умре или ако стане некомпетентен да ръководи бизнес. От друга страна, партньорството може да бъде прекратено по всяко време, ако един от двамата партньори се пенсионира или умре или стане неплатежоспособен, но ако има повече от двама партньори, той може да продължи по преценка на останалите партньори.
 9. В еднолично търговско дружество се запазва тайната, тъй като тайните не са отворени за лице, различно от собственика. Напротив, в партньорство, бизнес, търговските тайни се поддържат от всеки партньор.
 10. Обхватът на набирането на финансиране е висок в партньорство в сравнение с едноличния бизнес.

заключение

Всички знаем, че всичко има два аспекта, така както и при едноличните търговци и партньорства. Първият е много лесен за установяване, докато последният се нуждае от съгласието на двете или повече лица, но ако го кажеш по друг начин, ще видиш, че има повече ръка за работа, повече капитал за инвестиране и повече знания, за да се прилага. както и в отсъствието на един партньор, бизнесът няма да пострада.

Top