Препоръчано, 2022

Избор На Редактора

Разлика между гаранция и гаранция

Пазарът е наводнен с милиони продукти, от същия характер, вид, размер и качество, които затрудняват избора на един продукт над другия. Като купувач можете да посочите продукта по ваш избор, като зададете стандарт за производствените предприятия. В този контекст терминът гаранция е доста често използван. Това означава, че официалната гаранция, дадена на клиента за състоянието на продукта, е вярна и декларира, че производителят ще бъде отговорен за ремонта или замяната, ако бъде открит дефектен.

Гаранцията, често се бърка с термина гаранция, което предполага ангажимент, даден от продавача по отношение на качеството на продукта. Основната разлика между гаранцията и гаранцията е, че докато първата е написана, последната се подразбира.

Преди да закупите всякакви продукти в традиционен или онлайн режим, трябва да се знае за разликата между гаранция и гаранция, за да се защити интереса и да се избегне измамата.

Сравнителна таблица

Основа за сравнениегаранцияГаранция
значениеГаранцията служи като обещание, дадено от производителя, на купувача, че в случай, че продуктът е под качество, той ще бъде ремонтиран, заменен или парите ще бъдат възстановени.Гаранцията е писмена гаранция, че посочените в продукта факти са верни и автентични, но ако не са, ще бъдат поправени или подменени.
Какво е?задължениеосигуряване
Приложим заПродукт, услуга и лица.Само продукт.
Условия за продажбаМоже или не може да бъде условие за продажбаСпомагателно условие за продажба, което може да бъде изразено или подразбиращо се.
валидностТо може да бъде устно или писмено.Обикновено се пише и затова е лесно да се докаже.
ценаБезплатноКупувачът трябва да плати гаранцията.
терминВарира от позиция на артикулДългосрочен
Връщане на парите (в случай на неизпълнение)даНе

Определение на гаранцията

Гаранцията се определя като обещание за следпродажбеното изпълнение на продукта или услугата. Той изразява, че производителят е дал обещание относно съдържанието, качеството или изпълнението на продукта и в случай, че задължението не е изпълнено, тогава производителят ще замени или поправи продукта или парите, платени като възнаграждение, ще бъдат възстановени. Въпреки това, той е валиден само за определено време. Гаранцията допълва правата на потребителя.

В договора за гаранция има три страни, т.е. поръчител, главен длъжник, кредитор, когато производителят действа като поръчител, ако изпълнението на продукта е под средното.

Определение на гаранцията

Гаранцията се определя като гаранция, дадена от производителя или продавача на купувача, че посочените факти за продукта са верни. Това е условие за обезпечение на основната цел на договора. Той уточнява, че конкретният продукт отговаря на стандарта, т.е. качеството, годността и производителността. Той се прилага за материални обекти като машини, електронно оборудване и др.

В случай, че продуктът не отговаря на поставените стандарти, тогава производителят ще го поправи или замени дефектната му част, или ще бъде изцяло подменена. Има два вида гаранции, т.е. изрични или подразбиращи се.

Основни разлики между гаранция и гаранция

Основните разлики между гаранцията и гаранцията са описани по-долу:

  1. Гаранцията служи като обещание, дадено от производителя, на купувача, че в случай, че продуктът е под определеното качество, той ще бъде ремонтиран, заменен или парите ще бъдат възстановени. Гаранцията е писмено уверение, че посочените в продукта факти са верни и автентични, но ако не са, ще бъдат поправени или заменени.
  2. Гаранцията е вид ангажимент, поет от производителя към купувача на стоки, докато гаранцията е гаранция, дадена на купувача от производителя на стоката.
  3. Гаранциите могат да бъдат устни или писмени, където е трудно да се докажат устни гаранции. За разлика от гаранцията, която обикновено се пише и така, тя може лесно да бъде доказана.
  4. Гаранцията покрива удовлетворение от продукти, услуги, хора и потребители, докато гаранцията покрива само продукти.
  5. Гаранцията е безплатна. От друга страна, клиентът трябва да плати гаранцията, за да защити интереса.
  6. Гаранцията е сравнително по-малко формална от гаранцията.
  7. Срокът на гаранцията варира в зависимост от елемента. Обратно, гаранцията е за дългосрочен период или за всеки продукт или част от продукта.
  8. В случай на гаранция, връщането на парите е възможно, ако е посочено конкретно, но това не е възможно при гаранцията.
  9. Гаранцията е спомагателно условие за продажба, което може да бъде изразено или подразбиращо се. От друга страна, гаранцията може или не може да бъде условие за продажба.

заключение

След дълбоката дискусия по-горе, можем да кажем, че в известна степен гаранцията и гаранцията приличат помежду си, тъй като и двете говорят за работата на продукта, но те не са едно и също нещо.

Top