Препоръчано, 2022

Избор На Редактора

Разлика между отворени и затворени взаимни фондове

Взаимните фондове могат да бъдат описани като колективен инвестиционен път. Инвестирането във взаимен фонд е все едно да станете съсобственик в инвестиционния портфейл. Въз основа на структурата взаимният фонд се класифицира като отворен и затворен. Отворените фондове, както подсказва името, са тип взаимни фондове, при които инвеститорът може да влиза и излиза по всяко време. От друга страна, фондовете от затворен тип са тези, които инвеститорът може да закупи по време на първичното публично предлагане или от фондовата борса, след като бъдат котирани.

В отворената схема капиталният фонд е неограничен, а периодът на обратно изкупуване не е определен. Обратно, в схемата от затворен тип животът е ограничен, при изтичането на който фондът ликвидира. Прочетете откъс от тази статия, в която обяснихме всички важни различия между взаимните фондове от отворен тип и затворени фондове.

Сравнителна таблица

Основа за сравнениеОтворени фондовеЗатворени фондове
значениеФондовете от отворен тип могат да се разбират като схеми, които предлагат нови единици на инвеститорите постоянно.Затворените фондове са взаимните фондове, които предлагат нови единици на инвеститорите само за ограничен период от време.
абонаментТези средства са на разположение през цялата година за записване.Тези средства са налични само през определени дни за абонамент.
ЗрелостНяма фиксиран падеж.Фиксиран срок на падеж, т.е. 3 до 5 години.
Доставчик на ликвидностСами фондовеФондова борса
сборникпроменливопределен
обяваНе се регистрират на борсата, сделките се извършват директно чрез фонд.Включена е в призната борса за търговия.
СделкиИзпълнено в края на деня.Изпълнено в реално време.
Определяне на ценатаЦената може да се определи чрез разделяне на НСА от акции.Цената се определя от търсенето и предлагането.
Продажна ценаНетна стойност на активите (НСА) плюс товар, ако има такъв.Премия или отстъпка към Нетната стойност на активите (НСА).

Дефиниране на фондове от отворен тип

Отворен взаимен фонд е такъв, който има някакво ограничение за броя на акциите, емитирани от фонда. Тя е постоянно достъпна за записване и обратно изкупуване. Той е вечен по своята същност, в смисъл, че след като фондът е въведен, той продължава да съществува, без да има падеж.

В взаимния фонд от отворен тип акциите могат да се купуват или изкупуват по всяко време през целия му живот и редовно броят на дяловете се увеличава и намалява. Сделките се извършват при НСА, т.е. нетната стойност на активите, изчислена периодично. НСА се променя, поради ефективността на базисните ценни книжа.

Повечето от взаимните фондове са отворени, което осигурява на инвеститорите по-добър инвестиционен път, при който акциите се купуват и изкупуват по всяко време. Инвеститорите могат да закупят акциите директно от фондовете, вместо да ги купуват от борсата.

Дефиниране на затворени фондове

Взаимният фонд от затворен тип е инвестиционен инструмент с фиксиран падеж, който е с фиксиран падеж, т.е. 3 до 5 години, които се котират на призната борса. При този вид фонд инвеститорът може да инвестира парите си директно в схемата, по време на първоначалното публично предлагане, след което дяловете на плана могат да се търгуват на вторичния пазар, където се котират.

Цената на основния финансов актив се определя от силите на търсенето и предлагането, очакванията на притежателите на дялове и т.н., съществуващи на фондовия пазар. Като цяло, цената на акция се различава от нетната стойност на активите на инвестицията (изчислена седмично), която се нарича премия или отстъпка към НСА.

Към момента на обратното изкупуване общата инвестиция в схемата се ликвидира и реализираната сума се разпределя между абонатите, според вноската им.

Основни разлики между отворени и затворени фондове

Разликата между фондове от отворен тип и фондове от затворен тип може да бъде изготвена ясно на следните основания:

  1. Отворените фондове се отнасят до взаимния фонд, в който инвеститорът има право да купува акции по всяко време, дори и след закриването на НФО, т.е. За разлика от това, акциите на фондове от затворен тип могат да бъдат закупени само по време на Новата оферта за фонд, т.е. след приключване на NFO инвеститорът не може да инвестира.
  2. Абонаментът на взаимния фонд от отворен тип остава редовно отворен, т.е. приема средства от обществеността чрез предоставяне на дяловете си. Обратно, записването на схеми от затворен тип е отворено само за кратък период, т.е. само от един до три месеца.
  3. В взаимния фонд от отворен тип няма определен срок на падеж, а за фондове от затворен тип е определен срок на падежа.
  4. Ликвидността се осигурява от самия фонд в отворената схема. За разлика от това в схемата от затворен тип фондовата борса осигурява ликвидност.
  5. В отворен фонд, корпусът е променлив поради непрекъснато купуване и обратно изкупуване. От друга страна, корпусът е фиксиран, тъй като не се предлагат нови единици, надхвърлящи посочения лимит.
  6. Акциите на взаимния фонд от отворен тип не се търгуват на борсата, а сделките се извършват директно чрез фонда. Обратно, акциите на взаимния фонд от затворен тип са регистрирани на вторичния пазар.
  7. В отворената схема транзакциите се изпълняват ежедневно, докато при затворената схема транзакциите се изпълняват в реално време.
  8. В отворен фонд цените се определят чрез разделяне на НСА от акции. За разлика от това, в затворен фонд цената на акция се определя от търсенето и предлагането.
  9. Продажната цена на базисната ценна книга в отворения фонд е Нетната стойност на активите (НСА) плюс натоварването, ако има такова. Напротив, в затворен фонд продажната цена на премията или отстъпката на базовия актив към нетната стойност на активите (НСА).

заключение

Един от основните недостатъци на затворените фондове е, че той не позволява на инвеститорите да изтеглят сумата, инвестирана във фонда, когато пожелаят. За разлика от това, фондовете от отворен тип предлагат гъвкавост на инвеститорите в това отношение, тъй като те могат да теглят пари непрекъснато, съгласно споразумението за обратно изкупуване.

Top