Препоръчано, 2023

Избор На Редактора

Разлика между личността и характера

Докато личността показва какво сте отвън или какво сте на света, характерът разкрива това, което сте вътре. Тъй като те са пряко свързани с отношението и поведението на човека, повечето хора лесно се бъркат между тях.

Ние всички сме еднакви по много начини, като всички ние имаме едно и също човешко тяло, природа, чувства, ум и т.н. Но ако наблюдавате дълбоко, ще откриете, че всяко човешко същество има някои различни черти и навици, които го правят уникален. Факт е, че двама души никога не могат да бъдат точно еднакви помежду си, дори ако говорите за близнаци, те също се различават повече или по-малко в тяхното възприятие, хоби, настроение, природа и т.н.

Прочетете тази статия, в която опростихме разликата между личността и характера.

Сравнителна таблица

Основа за сравнениеиндивидуалностхарактер
значениеЛичността се отнася до обхвата на отличителните личностни качества и черти на индивида.Характерът се отнася до набор от морали и вярвания, които определят как се отнасяме към другите и към себе си.
ПредставляваКои сме ние?Кои сме ние всъщност?
чертиЛични и физическиПсихично и морално
Какво е?Това е идентичносттаТова е научено поведение
природасубективенОбективен
изразяванеВъншен вид и поведение на човек.Черти на лице, което е абстрактно.
промянаМоже да се променя с времето.Остава същата.
Валидиране на обществотоНе е задължителнодлъжен

Определение на личността

Личността може да се определи като комбинация от психическо поведение и черти или качества като модел на мислене, чувство и действие. Това е набор от трайни тенденции на индивида да мисли, чувства и да се държи по определен начин в различни ситуации. Това се отнася до систематичното подреждане на всичките ви нагласи като отношение, мисли, чувства, емоции и т.н.

Определение на характера

Под термина характер имаме предвид трайно и разграничаващо умствените и моралните характеристики на индивида. Това е единственият фактор, който определя нашата реакция или отговор на дадено събитие или ситуация. Той определя модела на поведение на човека, стила на мислене, контролира чувствата. Тя се основава на обкръжаващата ни среда, умствени способности, морални принципи и други подобни фактори. Това е най-ценното нещо, което човек притежава, доказвано от границите, които той / тя никога не е преминал.

Ключови разлики между личността и характера

Значителните разлики между личността и характера се обсъждат в следните точки:

  1. Личността се отнася до съчетанието от качества, отношение и поведение, което прави човека различен от другите. Характерът се отнася до набор от морални и умствени качества и вярвания, които правят човека различен от другите.
  2. Личността предполага Кой изглеждаме? От друга страна, характерът представлява Кой всъщност сме?
  3. Личността е съвкупност от лични качества, докато характерът е съвкупност от умствени и морални характеристики на индивида.
  4. Личността е маската или самоличността на човек. Обратно, характерът е наученото поведение.
  5. Личността е субективна, но характерът е обективен.
  6. Личността е външен вид и поведение на човек. В същото време характерът показва и чертите на човек, които са скрити от погледа.
  7. Личността на индивида може да се променя с времето. Но характерът продължава по-дълго.
  8. Характерът изисква утвърждаване и подкрепа на обществото. Обратно, личността не се нуждае от утвърждаване и подкрепа на обществото.

заключение

След преглед на горните точки е ясно, че личността е различна от характера в смисъл, че личността отразява външната обвивка, докато характерът показва вътрешната същност. Ако комбинирате личността и характера си, резултатът ще бъде този, който сте в действителност.

Top